وضعیت تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف (51 کشور)


علی‌رغم قدمت طولانی نهادهای سنتی تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف جهان، تأمین اجتماعی مدرن که در قالب نهاد و قانون نمود یافته است، قدمتی بیش از یک قرن دارد و کشورهای مختلف به تبع شرایط مختلف تاریخی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن‌ها، در برهه‌های خاص و با اختلاف زمانی در خور توجهی به این نهاد روی آورده و به جمع همراهان نظام رفاه و تأمین اجتماعی پیوسته‌اند. روند کند و آرام شکل‌گیری قوانین تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف جهان، با پذیرش تأمین اجتماعی به مثابه یک حق انسانی در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی وضعیت متفاوتی به خود گرفت و با سرعت و فراگیری بیشتری همراه شد.
گستره قانونی پوشش تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ ضمن آنکه این گستره در هر کشور نیز واجد تاریخ خاص خود است و وضعیت کنونی نه حاصل رخدادی یکباره، بلکه حاصل اصلاحات تاریخی در آن کشورها است. مطالعات حاکی از آن است که فارغ از تکثر در گستره و نوع پوشش، منابع مالی کشورها نیز متفاوت بوده و میزان کسورات کارگر و کارفرما یا سهم دولت در این میان نیز متمایز بوده است.
مطالعه تبارشناسی تأمین اجتماعی در جهان حاکی از آن است که نحوه مواجهه کشورها با جریان جهانی فراگیر شدن تأمین اجتماعی، از یک سو برآمده از اقتصاد سیاسی آن‌کشورها و از سوی دیگر واجد پیامدی خاص بر رویکردهای رفاهی آن کشورها بوده و حتی مناسبات میان کنشگران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را تغییر داده است. بنابراین گستره خدمات تأمین اجتماعی هم نمودی از نظام رفاهی حاکم بر کشور و هم عاملی تعیین کننده در جهت‌گیری‌های آتی آن کشورها در وضعیت‌های مختلف است. از این رو مطالعه میزان و نوع خدمات تأمین اجنماعی از اهمیتی بنیادین در حوزه رفاه برخوردار است.
در این گزارش کوشش شده تا داده‌های مرتبط با وضعیت تأمین اجتماعی کشورهای مختلف در قالب مقولات متمایزی ارائه شود، و از هر نوع تحلیلی در این زمینه خودداری گردد تا مبنای مناسبی برای پژوهش‌های بیشتر در اختیار پژوهشگران و دانش‌ورزان و دانشجویان قرار گیرد و آنان قادر باشند به اتکای این داده‌ها، خود به تحلیل و تطبیق خدمات رفاهی بپردازند.
 

برچسب ها
 وضعیت،تامین اجتماعی،کشورها 


وضعیت تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف (51 کشور)

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.