بحران کرونا و سیاست‌های اجتماعی


با توجه به شیوع ویروس کرونا کشورهای مختلف به ویژه آنها که بیشترین مواجهه را با کرونا داشته‌اند، سیاست‌ها و اقدامات متعددی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی، مشاغل رسمی و غیررسمی و حمایت از نیروی کار در محیط کار اتخاذ کرده‌اند. در این راستا مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با مطالعه تطبیقی، سازوکارهای سیاستی پنج کشور چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایران و انگلستان را بررسی کرده است.

با توجه به اين واقعيت که شدت اثر و ماندگاري تبعات مختلف بحران کرونا به ماهيت و نوع سياستها و سرعت واکنش دولتها مرتبط است، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي با هدف کمک به سياستگذاري مؤثر و کارآمد در اين خصوص، بررسي آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي کرونا ويروس و مطالعة تطبيقي تجربة کشورهاي مختلف در تدوين و اجراي سياستهاي اجتماعي براي مواجهه با اثرات COVID-19 را در دستور کار خود قرار داده است.


برچسب ها
 کرونا،سیاستی،اقدامات 


بحران کرونا و سیاست‌های اجتماعی

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.