انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی


یکی از مهمترین بدیل‌های عقلانیت اقتصادی که علی‌رغم اهمیت آن در حوزه رفاه اجتماعی، ذیل غلبه جهانی عقلانیت اقتصادی مهجور مانده است، «انتخاب جمعی» است. این موضوع یکی از غایبان بزرگ حوزه نظری متون فارسی است و مطالعه و تامل اساسی در مورد آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است.
طراح ایده انتخاب جمعی آمارتیا کومارسن اقتصاددان و نوبلیست مشهور است؛ وی که همواره یکی از نام‌های درخشان در آسمان اقتصاد معاصر بوده است و به همراهی چشم‌بسته با روند جهانی تن نداده است، در ایران نیز فردی کاملا شناخته شده است و کتاب‌های متعددی از او ترجمه شده است؛ موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز کتاب «در باب نابرابری اقتصادی» را در دهه 1380 از وی منتشر کرده است.
آمارتیاسن در دهه 1970 که خاستگاه زمانی نئوکلاسیک‌ها بود، بحث «انتخاب جمعی» را مطرح کرد و حال پس از چند دهه به ویرایش و بازنویسی کتاب مذکور روی آورده است. آمارتیاسن با اتخاذ رویکرد غالب در این کتاب، مفهوم انتخاب را با ابعاد دموکراتیک‌تری همراه می‌سازد و به نظر می‌رسد این موضوع، نوش‌داروی مهمی برای جهان امروز ماست.

انتخاب جمعی اگر چه پیش فرض های برخی رویکردها از جمله رویکردهای اقتصاد جریان اصلی را به چالش می کشد اما ژرف تر از آن است که به یک رویکرد تکین ارجاع دهید. در واقع این موضوع، بنیان های نظری را هدف قرار می دهد و بدین ترتیب بستری برای بازتعریف حقوق و تکالیف فراهم می آورد که فارغ از مواضع نظری، امکان بحث درباره این موضوع و صورت بندی مجدد مواضع نظری را ایجاد می کند.
موسسه با ترجمه این اثر از یک سو در پی فتح بابی برای بحث و بررسی بیشتر درباره منطق تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است؛ و از سوی دیگر به دنبال ایجاد بستری برای پیوند بیشتر اقتصاد و اخلاق و تنظیم رفاه اجتماعی بر محور مذکور است.
به این امید که این اثر نیز بتواند در جامعه علمی و عرصه سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد و در ارتقای سطح سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در کشور گامی به پیش نهد.


گفتنی است؛ برای تهیه این کتاب می‌توانید با موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی واحد کتابخانه به شماره 88753245 تماس بگیرید.


برچسب ها
 اقتصاد رفاه انتخاب اجتماعي 


انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی

موءلف : آمارتیاسن با ترجمه هرمز همایون پور
سال تولید : 1399
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.