متولیان و ارائه‌دهنده‌های مراقبت‌های سلامت در ایران و نظام‌های سلامت برتر دنیا


گزارش متولیان و ارائه دهنده های مراقبتهای سلامت در ایران و نظامهای سلامت برتر دنیا منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، شناخت ساختار نظامهای سلامت کشورهای موفق در حوزه سلامت، و شناسایی کارکردها و استخراج دستاوردهای آنها میتواند شواهد خوبی در اختیار سیاستگذاران نظام سلامت کشورهای در حال توسعه که مدام به دنبال اصلاحات در ساختار نظام سلامت به دلیل عملکرد ضعیف هستند، بگذارد. این شواهد که حاصل کلی تجربه کشورهای پیشرفته است و برای رسیدن به آنها سرمایه های زیادی صرف شده است، میتواند در جهت اصلاحات نظام سلامت کشورهای درحال توسعه از جمله کشور عزیزمان کمک شایانی نماید. یا حداقل در افزایش دانش مدیران و سیاستگذاران نسبت به نظامهای سلامت کارا و موثر باشد. ما در این مطالعه نظامهای سلامت کشورهایی که براساس گزارش 2000 سازمان جهانی بهداشت بالاترین عملکرد از لحاظ شاخصهای عملکرد سلامت داشته اند و جمعیت بالای 5 میلیون نفر داشته اند، را مورد بررسی قرار داده ایم (فرانسه، ایتالیا، سنگاپور، اسپانیا، اتریش، ژاپن، نروژ). این گزارش کارکردهای نظام سلامت همراه با عملکرد کلی کشورهای فوق با تمرکز بیشتر بر تولیت را دنبال کرده است.

برچسب ها
 متولیان،سلامت، 


متولیان و ارائه‌دهنده‌های مراقبت‌های سلامت در ایران و نظام‌های سلامت برتر دنیا

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.