تحریم و بازار دارویی ایران


مطالعه پیشرو وضعیت صنعت داروسازی کشور را طی یک دهه گذشته بررسی کرده و سناریوهای ده سال آینده را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به اعمال شرایط جدید اقتصادی بر کشور توسط غرب و نیز راهبردی بودن صنعت داروسازی چه از منظر حوزه سلامت و چه از منظر رقابتی و ارزش‌آفرینی اقتصادی، ضروری است که شناخت کاملی از این صنعت و عوامل اثرگذار آن در شرایط کنونی و آینده کشور به دست داشت.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،این نوشتار در شش فصل وضعیت صنعت داروسازی کشور را مورد کنکاش قرار داده است. در فصل اول، چشم‌اندازی کلی از صنعت داروسازی کشور ترسیم شده است، انواع محصولات تولیدی و وارداتی در کشور دسته‌بندی و معرفی شده‌اند، و قیمت این محصولات در بازار بررسی شده است. در فصل دوم، ساختار بازار دارو مورد پژوهش قرار گرفته که در آن ظرفیت تولید دارو در کشور، وضعیت کنونی عرضه دارو، و وضعیت عرضه دارو در گذشته بیان شده است. اما دو سناریوی عدم تحریم و تحریم کشور و اثر آن بر عرضه و تقاضای دارویی در کشور در این فصل بررسی شده است. فصل سوم به بررسی فضای کسب‌وکار صنعت دارو می‌پردازد و شرایطی از قبیل مجوز فعالیت، نحوه قیمت‌گذاری محصولات دارویی، نظارت، بسته‌بندی، توزیع، و صادرات را موردمطالعه قرار می‌دهد.
در فصل چهارم، بازیگران اصلی این صنعت با توجه به شاخص‌های معرفی‌شده در فصل‌های پیشین معرفی شده‌اند. فصل پنجم شاخص‌های تخصصی بازار از قبیل شاخص تمرکز بازار، شاخص بازاریابی محصول، شاخص سودآوری صنعت و سهولت دسترسی به مواد اولیه را بررسی می‌کند. در فصل ششم و انتهایی این مطالعه نیز با توجه به مطالب ارائه‌شده در فصول پیشین راهکارهایی برای ورود به بازار در صنعت داروسازی پیشنهاد شده است.

برچسب ها
 تحریم،بازار،دارو 


تحریم و بازار دارویی ایران

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.