نخستین دوره نقد و بررسی سینمای رفاه (برنامه دوم)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست‌گذاری رفاه و تأمین اجتماعی در ایران با چالش‌های سیاستی و سازمانی مختلف مواجه است. اندیشمندان این حوزه بر فقدان و یا ضعف گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران به عنوان یکی از  اصلی‌ترین چالش‌ها تأکید دارند.

در این میان نگاهی به مطالعات بین‌المللی حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، بیانگر این است که فیلم و مستند به عنوان ابزاری مؤثر برای آموزش و گفتمان‌سازی این حوزه به کار می‌رود . بنابراین می‌توان از آن  به عنوان ابزاری آموزشی برای درک بهتر و حتی اصلاح، تغییر و کارآمدسازی سیاست‌گذاری اجتماعی نیز استفاده کرد. به‌ویژه به جهت آنکه فیلم‌ها و مستندها دیدگاه‌هایی را ارائه می‌دهند که غالباً در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری، بحث‌های دانشگاهی و کتاب‌های درسی ناشناخته هستند. اگر این ابزار درست و در راستای اهداف خاصی استفاده گردد، می‌تواند یکی از قدرتمندترین راه‌ها برای انتقال گفتمان یک حوزه به مخاطب باشد. 

باید گفت در زندگی امروز داستان‌های تصویری، چه روایت‌کننده داستان و چه مستند بیشترین قدرت را برای برانگیختن پاسخ، تغییر عقیده و الهام بخشیدن به مردم برای انجام عمل دارند. امروزه قرار دادن پیام در یک فیلم و یا محتوای دیجیتالی، در مقایسه با بسیاری از روش‌های سنتی بسیار مؤثرتر خواهد بود؛ چراکه این رسانه‌ها بهترین راه برای ارتباط گرفتن مخاطب هستند و کمک می‌کنند بتوانیم پیام خاصی را به مخاطب برسانیم.

فیلم و مستند گونه‌ای از هنر است؛ آموزنده است چون مفاهیمی را در قالب داستان و تجربه در می‌آورد و داستان‌ها و تجارب آموزنده‌اند. در عصر دیجیتال شاید کسی حوصله خواندن کتاب‌های قطور را ندارد، اما در دل هر فیلم و مستند می‌توان هزاران ایده جدید یافت، هزاران زندگی را تجربه و هزاران فرد را زندگی کرد. امید است «سینما رفاه» فرصتی برای گفتگو پیرامون سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی باشد و بتواند موجبات تقویت گفتمان این حوزه را فراهم نماید.

در این راستا مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیز در راستای مأموریت‌های خود به منظور دانش‌افزایی و گسترش و تعمیق گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی، اکران فیلم‌ها و مستندهای این حوزه را با عنوان «سینما رفاه» در دستور کار قرار داده است. درواقع مؤسسه با برگزاری سینما رفاه در نظر دارد از فیلم‌‌ها و مستندهای این حوزه به عنوان راهی برای تقویت و گسترش گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی بهره برد تا بتواند رسالت خود مبنی بر بسط ادبیات از حوزه را به شیوه‌ای نو و بدیع به انجام برساند.

 

 

 

فرم ثبت نام