مولف: گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت
کلید واژه: حمایت از پایان نامه ها
سال: 1397
عنوان: اولویت های حمایت از پایان نامه گروه سلامت

 

مدارک لازم براي حمايت از پايان نامه:

اسکن طرحنامه مصوب دانشكده/دانشگاه

اسکن معرفي‌نامه رسمي از دانشكده/دانشگاه مبني بر تصويب موضوع پايان نامه دانشجو (عنوان پايان نامه و مشخصات دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور ذكر گردد.

اسکن كارت دانشجويي

اسکن كارت ملي

اسکن نامه درخواست بررسي پروپزال پايان نامه در مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، خطاب به رئيس مؤسسه

اسکن نامه حق مالکيت مادي و معنوي (مطابق با فرم پيوست)