مولف: کمیته مستمری بازنشستگی هیئت استانداردهای اکچوئریال (ASB)
کلید واژه: استاندارد اکچوئریال، اندازه گیری تعهدات، اکچوئری، مستمری بازنشستگی
سال: 1396
عنوان: انتخاب مفروضات اقتصادی برای اندازه‌گیری تعهدات مستمری بازنشستگی (استاندارد عملیاتی اکچوئریال (ASOP)

انتخاب مفروضات اقتصادی برای اندازه‌گیری تعهدات مستمری بازنشستگی (استاندارد عملیاتی اکچوئریال (ASOP)

تهیه و تدوین: کمیته مستمری بازنشستگی هیئت استانداردهای اکچوئریال (ASB)

مترجم: هاله فرزانه

ویراستار: مجید حسن زاده اصفهانی

سال: 1396

دانلود


معرفی: این گزارش شامل ویراست نهایی استاندارد عملیاتی اکچوئریال (ASOP ) شماره 27، با موضوع «انتخاب مفروضات اقتصادی برای اندازه‌گیری تعهدات مستمری بازنشستگی» است. هیئت استانداردهای اکچوئریال (ASB )  راهنمایی را به‌منظور اندازه‌گیری مستمری بازنشستگی و تعهدات مزایای بازنشستگان، بر اساس فهرستی از استانداردهای زیر فراهم نموده است:

  1. ASOP شماره 4، با عنوان «اندازه‌گیری تعهدات بازنشستگی و تعیین هزینه‌ها و کسورات طرح مستمری بازنشستگی»
  2. ASOP شماره 6، «اندازه‌گیری تعهدات مزایای بازنشستگان»
  3. ASOP شماره 27، « انتخاب مفروضات اقتصادی برای اندازه‌گیری تعهدات مستمری بازنشستگی»
  4. ASOP شماره 35، «انتخاب مفروضات جمعیتی و سایر مفروضات غیراقتصادی برای اندازه‌گیری تعهدات مستمری بازنشستگی»
  5. ASOP شماره 44، «انتخاب و استفاده از روش‌های ارزش‌گذاری دارایی صندوق‌های بازنشستگی»

ویراست نخست

ویراست اول این ASOP در ژانویه 2011 ارسال‌شده و آخرین‌مهلت ارسال اظهارنظرها در 30 آوریل 2011 در نظر گرفته شد. بیست نامه اظهارنظر دریافت شد که در ویراست دوم لحاظ شد.

ویراست دوم

ویراست دوم این ASOP در ژانویه 2012 ارسال‌شده و آخرین‌مهلت ارسال اظهارنظرها در 31 می 2012 در نظر گرفته شد. کمیته مستمری بازنشستگی با دقت تمام پانزده اظهارنظر دریافت شده را مدنظر قرارداد و تغییرات پیشنهادی را بازبینی (و در هر جا که مناسب بود)  اصلاح کرد. فهرست کامل مسائل و سؤالات مهمی که در نامه‌های اظهارنظرها مطرح‌شده و پاسخ هرکدام در پیوست 2 ذکرشده است.

خلاصه‌ای از تغییرات مهم نسبت به ویراست پیشین ASOP شماره 27

  • این ویراست مفروضات اقتصادی که می‌توانند هم بر اساس برآورد اکچوئری تجربه آینده و هم بر اساس مشاهدات اکچوئری برآوردهای ذاتی داده‌های بازار باشند را باهدف اندازه‌گیری روشن می‌کند.
  • این راهنما پیرامون آن است که فرض تغییریافته از «مجموعه بهترین- برآورد» استاندارد، مناسب باشد.
  • این ویراست در افشای منطق استفاده‌شده در انتخاب فرض اقتصادی تجویز نشده یا هر تغییر ایجادشده در مفروضات تجویز نشده، موردنیاز است. 
  • این راهنما بین مفروضات تجویزشده یا روش دستوری از سوی قانون و مفروضات تجویزشده یا روش تعیین‌شده توسط شخص ثالث تمایز قائل می‌شود. ادبیات بخش 2,4 و بخش 3.4 به‌منظور روشن شدن نقش این تمایز و چگونگی ارتباط این بخش‌ها با ASOP شماره 41 اصلاح شد.

ASOP شماره 27 به اصلاح مفاهیم اقتصادهای مالی و نیز فعالیت اکچوئریال سنتی تمایل دارد.

کمیته مستمری بازنشستگی از تمامی افرادی که در جمع‌آوری اظهارنظرها و پیشنهادها پیرامون پیش‌نویس همراهی نموده‌اند و نیز از اعضای کمیته پیشین توماس لامن ، تونیا منینگ  و فرانک تادیسکو  برای همکاری در تهیه این ASOP کمال تشکر را دارد.

ASB  با اکثریت آراء در سپتامبر 2013 پذیرش این استاندارد را تصویب کرد.

اعضای کمیته مستمری بازنشستگی ASB

گوردن اندرل  (رئیس)، میتا درازیلو  (معاون)، دوید گستافسن ، فیونا لیستون ، دونالد مرگان ، کریستوفر نابل ، آلن پریخ ، میشل سروتا ، جودی استرامبک ، ویرجینیا ونز .

هیئت استانداردهای اکچوئریال

رابرت میلر  (رئیس)، بت فیزگراد ، آلن فورد ، پاتریک گرانا ، استفن کلیسون ، توماس لوی ، پاتریشیا متسون ، جیمز مورفی ، جیمز ورلاز .

 

ASB استانداردهای عملیاتی اکچوئریال را تهیه و اصلاح می‌کند. این ASOPها به شناسایی آنکه اکچوئری باید چه مستنداتی را ملاحظه کرده و در زمان اجرای تخصیص اکچوئریال منتشر  نماید، می‌پردازند. هدف ASB تنظیم استاندارد برای فعالیت مناسب در  ایالات‌متحده امریکا است.