مولف: میکائیل خیخون
کلید واژه: تامین مالی، رفاه، تامین اجتماعی، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی
سال: 1397
عنوان: تامین مالی حمایت های اجتماعی

عنوان: تامین مالی حمایت های اجتماعی

تالیف: میکائیل خیخون و دیگران

ترجمه: عباس خندان

سال: 1397


 

معرفی: کتاب تامین مالی حمایت های اجتماعی کتابی است کاربردی و مخصوص سیاست­گذاران و تصمیم­گیران این حوزه که موضوعات علمی را با زبان ساده و به دور از پیچیدگی­های فنی بیان کرده است.

کتاب با این سوال مهم شروع می­شود که آیا دولت­های رفاه گسترده و تأمین اجتماعی که دایره خدماتش روز به روز بزرگتر شده در آینده قابل دوام و پایدار خواهد بود؟ آیا کشورهایی که به عنوان مثال اکنون تا 30 درصد از GDP خود را صرف تأمین اجتماعی می­کنند می­توانند در آینده هم از پس این مخارج بر آیند؟

پس از بحث و بررسی­های فراوان نظری و تجربی به عنوان نتیجه پاسخ داده می­شود که تمام این به حکمرانی مالی سیستم یا نظام تأمین اجتماعی بستگی دارد. اگر خدماتی که ارائه می­شود ناکارآمد – به این معنی که در رسیدن به اهداف ناموفق باشد – و ناکارآ – رسیدن به اهداف همراه با صرف هزینه زیاد و هدرروی– باشد حتی یک دلار هم هزینه زیاد است و جامعه آن را تحمل نمی­کند. اما برعکس اگر مخارج تأمین اجتماعی کارآمد و کارآ باشد حتی صرف مبالغ بیشتر از این نیز بسته به هنجارهای اجتماعی کشورها ممکن است با پذیرش عمومی همراه باشد.

این کتاب به سیاست­گذاران می گوید که چگونه می­شود نظام تأمین مالی کارآمد و کارآیی را برای انواع مختلف از حمایت­های اجتماعی اعم از بلندمدت، کوتاه­مدت، درمان، بیکاری و حتی درآمد پایه شهروندی طراحی کرد.

کتاب برای طیف گسترده‌تری از تحلیلگران سیاست حمایت اجتماعی و برنامه ریزان طراحی شده است.  سازمان ‌بین‌المللی کار و انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی بر این عقیده­اند که درک اولیه از روش­های مناسب حکمرانی مالی و برنامه ریزی باید بخشی از آموزش حرفه‌ای تمام برنامه ریزان حمایت اجتماعی باشد. تأمین مالی حمایت اجتماعی بنابراین از یکسو کتابی درسی برای تحلیلگران است و از سوی دیگر خلاصه‌ای از مفاهیم برای برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان را در بر دارد.

 کتاب به تحلیلگران امور مالی کمک می­کند تا به سوالاتی که معمولاً توسط سیاست‌گذاران مطرح می­شود پاسخ دهند. در ادامه فهرستی ازین سوالات متداول به همراه فصلی از کتاب که به ­آنها پاسخ داده شده آورده شده است:

-        اگر یک مزایای رفاهی خاص (یا یک مجموعه از مزایای رفاهی) با یک سطح مشخص معرفی گردد، چه سطحی از مخارج کوتاه­مدت، میان­مدت یا بلند ­مدت مورد انتظار است‌؟ (فصل دوم).

-        تأثیر احتمالی سیستم (یک طرح یا مزایای جدید) بر عملکرد اقتصاد و بودجه دولت چه خواهد بود؟ (فصل سوم و چهارم).

-        چگونه سطح کلی معینی از حمایت اجتماعی را تأمین مالی کنیم؟ به زبان دیگر، چگونه مطمئن شویم که وقتی موعد پرداخت مزایا فرا می­رسد یا وقتی مزایای جدیدی معرفی می‌شود منابع کافی در دسترس خواهند بود؟ آیا پرداخت­های انتقالی را از طریق مالیات تأمین مالی کنیم؟ یا از طریق کسورات و حق بیمه؟ یا پرداخت‌های شخصی و انفرادی؟ چه کسی باید بهای خدمات ارائه شده در سیستم حمایت اجتماعی را پرداخت کند؟ (فصل پنجم).

-        چگونه ارزش پولی که برای پرداخت مالی بدهی‌های آینده ذخیره شده را حفظ کنیم؟ (فصل ششم).

-        چگونه مدیریت و حکمرانی مالی را ساماندهی کنیم تا استفادۀ بهینه و مسئولانه از منابع کمیاب داشته باشیم؟ (فصل هفتم)

کتاب حاضر با مشارکت ILO و ISSA و توسط شش نفر از برجسته­ترین کارشناسان این دو سازمان نوشته شده است. این کتاب در واقع دانش و تجربه سیاستی انباشته شده در این دو سازمان را یکجا به خواننده ارائه می­دهد و از این نظر خواندن آن به همه کارشناسان و تصمیم­گیران این حوزه توصیه می­شود.