مولف: مایکل لویس و پت کاناتی
کلید واژه: اقتصاد مقاومتی، پایا، تعاون، گذار،
سال: 1396
عنوان: ضرورت تاب‌آوری: مسیرهای گذار به اقتصاد پایا با تعاون و همکاری

عنوان: ضرورت تاب‌آوری: مسیرهای گذار به اقتصاد پایا با تعاون و همکاری

نویسنده: مایکل لویس و پت کاناتی

مترجم: افشین خاکباز

سال انتشار: 1396


معرفی: نویسندگان این کتاب، پت کاناتی و  مایکل لویس می‌کوشند ضمن تشریح و تحلیل ریشه‌های مشکلات اقتصادی  کنونی نظام سرمایه‌داری ، برای برون‌رفت از این وضعیت راه حلی ارائه دهند و در این مسیر، از تجربیات خویش مدد می‌گیرند. کتاب با ارائه  تحلیلی از مشکلات کنونی اقتصاد کاپیتالیستی آغاز می‌شود و به بحث از بین رفتن تعادل در رابطه متقابل میان انسان و بوم زیست های متعددی را که حیات ما بسته به آن‌هاست، می‌پردازد. اکنون اقتصاد جهانی به استخراج و بهره‌برداری فزاینده از منابع طبیعی، به‌ویژه سوخت‌های فسیلی به‌عنوان منبع ارزان تأمین انرژی به‌نوعی، بر این پیش‌فرض استوار است که جریانِ انرژی ارزان‌قیمت همواره ادامه خواهد داشت و به‌تبع آن، رشد اقتصادی بی‌پایان که نوشداروی مشکلات است همچنان ادامه خواهد یافت.

در برابر این رویکرد، تلاش‌هایی برای ایجاد جامعه‌ای پایدار و اقتصادی پایا آغاز شده است که به‌جای پیشبرد منویاتِ شرکت‌های عظیم چندملیتی، به دنبال یافتن راهی برای حل مشکلات توده‌های مردم بر اساس ایجاد رابطه‌ای متعادل با بوم ریست‌ها و منابع طبیعی و همبستگی اجتماعی میان مردم است. کتاب حاضر نمونه‌های متعددی از چنین تلاش‌هایی را که عمدتاً در چارچوب تعاون مردمی انجام می‌شوند  ارائه می‌کند. در اکثر موارد، این فعالیت‌ها به‌گونه‌ای سازمان یافته‌اند که نیازهای گروه‌های محروم را رفع کنند. ازجمله می‌توان به تعاونی‌هایی که برای دسترسی خانواده‌های کم‌درآمد به مسکن، خوراک، و اعتبارات ارزان‌قیمت ایجاد شده‌اند  اشاره کرد.

قیمت: 25000 تومان