Department of Health Policy and Economics 

گروه پژوهشی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت از همان ابتدای تأسیس مؤسسه با نام گروه پژوهشی «بررسی‌های اقتصاد بهداشت و درمان» و با هدف تصمیم‌سازی برای بزرگترین خریدار و دومین عرضه کننده خدمات درمانی کشور، یعنی سازمان تامین اجتماعی آغاز به کار نمود. این گروه در طول دوره فعالیت مؤسسه تا کنون با انجام بیش از 70  طرح پژوهشی، که سهم 30 درصدی از کل پژوهش‌های انجام شده در مؤسسه را به خود اختصاص می دهد نقش مؤثری در فعالیتهای پژوهشی مؤسسه داشته است . مدیریت این گروه در حال حاضر با آقای دکتر رضا تویسرکان منش بوده و در دستور کار گروه ، انجام طرح های پژوهشی کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی در زمینه‌های بالینی، اقتصاد سلامت و مدیریت سلامت در سطوح خرد و کلان قرار دارد. در این راستا، گروه پژوهشی سلامت با توانایی در اختیار گرفتن ظرفیت‌های پژوهشی موجود در کشور و با بهره‌گیری از سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، در چشم اندازی دوساله، انجام پژوهش در زمینه‌های مرتبط با توسعه بیمه‌های سلامتی، عدالت در سلامت، کیفیت خدمات و راهنماهای بالینی، فن‌آوری سلامت و دارو، هزینه خدمات و مدیریت منابع، تعرفه ها، نظام‌های پرداخت، مدیریت تقاضا و ... را در دستور کار دیده است.

 

Department members

مدیر گروه دبیر گروه

کارشناس گروه 

دکتر رضا تویسرکان منش دکتر رامین شیردل عبدالواحد خدامرادی
داخلی: 201 داخلی: 210 داخلی: 221