معرفی گروه بیمه های اجتماعی و محاسبات

tamin2.png

بیمه‌های اجتماعی به‌عنوانِ یک بخش مهم و محوری از نظام تأمین اجتماعی کشورها، ابزاری مؤثر برای ثبات بخشیدن به سطح درآمد افراد در مواجهه با ریسک‌های مختلف در طول زندگی (نظیر بیکاری، بیماری و سالمندی) هستند. به‌رغم اهمیت آشکار موضوع بیمه‌های اجتماعی و ضرورت گسترش آنها برای جمعیت فعال اقتصادی، نظام بیمه‌های اجتماعی کشور با چالش‌هایی اساسی در‌زمینه فراگیری، کفایت و پایداری مواجه است. بااین‌حال، روند منسجم و یکپارچه‌ای از تولید و توسعه ادبیات علمی این موضوع در کشور وجود ندارد. این در حالی است که گسترش دانش نظری و کاربردی در حوزه بیمه‌های اجتماعی می‌تواند در رفع بسیاری از چالش‌های مهم نظام بیمه‌های اجتماعی کشور اثربخش باشد. در این راستا، «گروه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات» با هدف تعمیق ادبیات بیمه اجتماعی، شناسایی و کمّی کردن ریسک‌های مالی در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از علوم آکچوئرال در بیمه‌های اجتماعی، و ایجاد بستر علمی برای گسترش پوشش و بهبود عملکرد این نوع بیمه‌ها در کشور فعالیت پژوهشی خود را دنبال می‌کند. این گروه برای تحقق اهداف خود، انجام مطالعات بنیادی، کاربردی و راهبردی درزمینه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات مربوط به آن (به‌صورتِ برون‌سپاری و درون‌سپاری) را در دستور کار قرار داده است.

0
تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته
0
گزارشات کارشناسی پایان یافته
 دکتر عباس خندان _ کارشناس گروه
دکتر عباس خندان _ کارشناس گروه داخلی: 217khandan.a@ssor.ir
دکتر نرگس اکبرپور _ مدیر گروه
دکتر نرگس اکبرپور _ مدیر گروه داخلی: 406akbarpour.n@ssor.ir
هاله فرزانه  _ دبیر گروه
هاله فرزانه _ دبیر گروه داخلی: 211farzaneh.h@ssor.ir
اولویت های پژوهشی
کتاب
طرح پژوهشی
گزارش کارشناسی