• 31 خرداد 1399

  تأثیرات‌بحران‌کرونا‌بر‌سازمان‌تأمین‌اجتماعی

  پاندمی کروناویروس تکانهای کمســابقه، اگر نگوییم بیسابقه، بر پیکر اقتصاد جهانی وارد کرده است، بهطوریکه بسیاری از نهادها و سازمانهای بینالمللی بحران ناشی از آن را بهمراتب عمیقتر از رکود سال ۲۰۰۸و حتی بزرگترین رکود اقتصادی پس از بحران بزرگ دهۀ 193۰تلقی کردهاند. پیشبینیهای بینالمللی از دامنه و ِ شدت… ادامه مطلب...
 • 31 خرداد 1399

  بدنامی (اَنگ) اجتماعی مرتبط با کووید-19

  مقدمه با همه گیری عالمگیر ویروس کرونا و گســترش روزافزون ترس و نگرانی مردم، موضوع بدنامی اجتماعی در ارتباط با فرد، افراد و یــا مکان هایی که با کروناویروس ارتباط دارند به یک دغدغه مهم اجتماعی تبدیل شده است. در راســتای این اهمیت، راهنماي مشترك یونیسف و سازمان ،٢٠٢٠ فوریه ٢٤ جهاني بهداشت براي اجتناب… ادامه مطلب...
 • 01 خرداد 1399

  کرونا و تشدید فقر

  کرونا و سونامی فقر در جهان اگر چه بیماری ها تحت تاثیر تعیین کننده های اجتماعی متفاوتی به وجود می‌آیند اما عموماً در سطح کلان پیامدهای اجتماعی چندانی ندارند با این حال بیماری های واگیر بویژه در زمانی که با همه گیری مواجه می شوند واجد پیامدهای گسترده اقتصادی- اجتماعی غیر قابل انکاری هستند که گاه… ادامه مطلب...
 • 17 ارديبهشت 1399

  بحران کرونا و جهان کار (سازمان بین‌المللی کار-ویرایش سوم-29 آوریل 2020)

  بحران کرونا و جهان کار (سازمان بین‌المللی کار-ویرایش سوم-29 آوریل 2020) در تداوم انتشــار گزارش‌های سیاســتی در خصوص بحران کرونا، مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی دوازدهمین گزارش خود را با عنوان «بحران کرونا و جهان کار» تدوین کرده است.واقعیت این است که شیوع ویروس کرونا، به عنوان شدیدترین بحران فراگیر… ادامه مطلب...
 • 03 ارديبهشت 1399

  بحران کرونا و مداخالت غیردارویی (از قرنطینه تا ایزوله کردن)

  با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت یافتن موضوع قرنطینه، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به هدف کمک به تصمیم‌گیری درست و بهنگام، گزارشی با عنوان «بحران کرونا و مداخلات غیردارویی (از قرنطینه تا ایزوله کردن)» منتشر کرده است. در تداوم انتشــار گزارش­ های سیاســتی در خصوص بحران کرونا، مؤسسۀ عالی پژوهش… ادامه مطلب...
 • 03 ارديبهشت 1399

  بحران کرونا و سیاست های اجتماعی

  با توجه به شیوع ویروس کرونا کشورهای مختلف به ویژه آنها که بیشترین مواجهه را با کرونا داشته‌اند، سیاست‌ها و اقدامات متعددی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی، مشاغل رسمی و غیررسمی و حمایت از نیروی کار در محیط کار اتخاذ کرده‌اند. در این راستا مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با مطالعه تطبیقی، سازوکارهای… ادامه مطلب...
 • 01 ارديبهشت 1399

  بحران کرونا، افراد دارای معلولیت و اقدامات دولت ها

  بحران کرونا، افراد دارای معلولیت و اقدامات دولت ها تهیه و تدوین: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی- 24 فروردین 1399 پیامدهای همه گیری کروناویروس، گرچه کمابیش آحاد جامعه را متأثر می کند، برخی اقشار و گروهها را، به دلیل سطح بالای آسیب پذیری، بیشتر در معرض خطرات اجتماعی قرار می دهد. شناسایی این اقشار و… ادامه مطلب...
 • 01 ارديبهشت 1399

  ۴۶ کشور دنیا در مواجه با کرونا چه اقدامات حمایت اجتماعی را انجام داده اند؟

  ۴۶ کشور دنیا در مواجه با کرونا چه اقدامات حمایت اجتماعی را انجام داده اند؟ ترجمه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پاندمی جهانی کووید ۱۹ زندگی مردم را به شیوه های مختلف تحت تاثیر قرارداده است. در کنار بحران ایجاد شده در حوزه سیاست، کرونا در حوزه اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرات شدید و گسترده ای… ادامه مطلب...
 • 01 ارديبهشت 1399

  سازمان تامین اجتماعی و بحران کرونا

  پس از ورود کروناویروس به کشور، دستگاهها و نهادهای مختلف کشور، اقدامات و سیاستهایی را برای کنترل شیوع بیماری، ارائه بیماران، اجرای سیاستهای اجتماعی در حمایت از مشاغل رسمی و غیررسمی خدمت به و ... در دستور کار قرار دارند. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در این گزارش به واکنش سازمان تأمین اجتماعی به… ادامه مطلب...
 • 01 ارديبهشت 1399

  بحران کرونا و جهان کار

  بحران کرونا و جهان کار سازمان بین المللی کار- ویرایش دوم- 20 فروردین 1399 سازمان بین المللی کار در اولین گزارش رصد خود از بحران اقتصادی و کارگری ایجاد شده توسط همه گیر‌ی COVID-19 اعلام کرد بیکاری جهانی 25 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. ویرایش دوم این گزارش در تاریخ 7 آوریل 2020 منتشر شد که در آن… ادامه مطلب...
 • 27 اسفند 1398

  ویروس کرونا: اقتصاد جهان در معرض خطر

  شیوع ویروس کرونا، رنج فراوان و اخلال اقتصادی عمده‌ای را برای بشر به همراه داشته است. رکود تولید در چین در سراسر جهان احساس می‌شود و نقش کلیدی این کشور را در اقتصاد جهانی منعکس می‌کند. OECD ارزیابی اقتصادی کوتاه مدت- 2 مارچ 2020 شیوع انسانی ویروس کرونا 19-COVID) رنج فراوان و اخلال اقتصادی عمده ای را… ادامه مطلب...
 • 27 اسفند 1398

  اقتصاد در عصر ویروس کرونا

  شیوع ویروس کرونا اثرات مخرب و جدی بر اقتصاد جهان داشته و خواهد داشت. ریچارد بالدوین و بیتریس دی مائورو در بحبوحه این بحران سعی کرده‌اند پاسخ‌های سریع و مناسب به جامعه تشنه کسب دانش درباره اثرات اقتصادی کرونا بدهند. انتشارات مرکز پژوهش سیاستگذاری اروپا- مارس 2020 (ریچارد بالدوین و بیتریس دی مائورو)… ادامه مطلب...
 • 26 اسفند 1398

  توقف کرونا: سرکوب یا فرونشانی؟

  پژوهشگران امپریال کالج لندن به بررسی تأثیر مداخلات غیردارویی برای مقابله با کرونا پرداخته‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد راهکار سرکوب به دنبال توقف انتقال ویروس و کاهش مبتلایان و راهبرد فرونشانی تنها به دنبا آهسته‌سازی گسترش بیماری در جامعه است. این پژوهش به بررسی مهمترین راهبرد دولت و مردم برای… ادامه مطلب...